Over ons

De geschiedenis van de afgelopen 40 jaar heeft een fragmentatie opgeleverd binnen de zorg. Door onder andere de marktwerking, het management-denken en een belangenstrijd tussen zorgprofessionals onderling zijn we steeds verder afgeraakt van onze eigen beroepsethiek. 

Tijdens het tumult rondom de voorgenomen invoering van de Wet Big II is gebleken dat de problemen in de zorgsector verder reiken en veelomvattender zijn dan in eerste instantie aangenomen werd. Deze problemen en invloeden roepen tegenreacties op bij verpleegkundigen waaronder het verlangen om zich weer te kunnen focussen op de essentie van het werk; namelijk het verlenen van zorg. De ontwikkeling van een alternatief vraagt van betrokkenen te kunnen omgaan met onzekerheid en dit te kunnen omarmen. Een eenduidige visie over de zorg is nodig om de ontwikkeling, de positie, professionalisering en aantrekkelijkheid voor professionals en patiënten voor de toekomst te waarborgen. 

Vanuit het initiatief van een aantal enthousiaste en betrokken verpleegkundigen en sympathisanten vanuit diverse werkvelden, die zich hard willen maken voor herinrichting van de zorg -waarbij inspiratie en stem vanuit de zorgprofessionals in de basis staat en blijft staan- is de “Stichting voor de Zorg” ontstaan. 

Met “Stichting voor de Zorg” willen we een bijdrage leveren aan het versterken van de eenheid binnen de zorg, een vernieuwingsproces op gang brengen en een pleidooi houden voor een ontwikkelingsgerichte eenheid, gericht op samensturing. Op deze manier hopen we meer regie in handen te krijgen en laten van deskundige mensen en partijen die vanuit deze logica te werk kunnen gaan; praktisch wijs en kwaliteitsbewust voor wat betreft de zorg en de organisatie daarvan. 

De stichting (i.o.). wil de opgedane kennis, ervaring en opgebouwde contacten uit de periode van de discussie rondom de Wet BIG II aanwenden en gebruiken om op een constructieve basis mee te denken en praten met organisaties en partijen die hierin iets kunnen gaan betekenen. Hierbij zal in eerste instantie een adviserende rol weggelegd zijn en indien nodig te lobbyen om de weg vrij te maken voor deze deskundige mensen en partijen om met problemen of dossiers aan de slag te kunnen gaan.

De stichting (i.o.) is géén actiecomité, maar wil zich gaan bezighouden met de toekomst van ons vakgebied in de breedste zin van het woord; beginnend met de verpleegkundige- en verzorgende sectoren waarbij de wensen, stem en beroepseer van de werkvloer weer leidend moeten gaan worden. Daar dit ook zijn effecten zal hebben op de verdere inrichting van de zorg zal hierbij bijvoorbeeld ook worden samengewerkt met organisaties vanuit de andere zorgprofessionals. Leidend is dat we werken vanuit transparantie en oprechtheid zodat er een duurzame samenwerking kan ontstaan, met een onvoorwaardelijke verbinding door en met de werkvloer.