Actueel

Nieuws


Terug naar overzicht

18-11-2019

Over actie in de zorg gesproken

Het Malieveld beleeft drukke tijden, 2020 zal de boeken in gaan als het jaar van de bijzondere opstand in een veranderend Nederland. Met boeren, bouwers en boze burgers. Deze acties waren zichtbaar, hoorbaar en hadden tot doel om tot andere oplossingen te komen. Deze aanpak sorteerde effect, er worden op belangrijke dossiers korte klappen gegeven, lange klappen bedacht en een koerswijziging is gaande in het boeren en het bouwen. De actievoerders kregen een vinger in de pap.

zie bericht Stichting BeroepseerTerug naar overzichtLopende dossiers

Hieronder een overzicht van de dossiers waar de stichting op dit moment mee bezig is. Wij beseffen dat niet alles in 1 dag aangepakt of opgelost kan worden, dus zal er een prioritering plaats moeten vinden. 

Zijn er onderwerpen waar de stichting zich verder op dient te richten? Geef dit aan via het contactformulier.. Wij zullen contact opnemen en bekijken hoe wij hierin iets kunnen betekenen.


NLQF

NLQF

Over Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Actiepunt De NLQF moet door de zorgsector zelf worden geclaimd om zo de zeggenschap en regie over de opleidingen terug te kunnen nemen. De opleidingen dienen de (wensen van) de werkvloer te volgen i.p.v. andersom, zoals nu gebeurd. De NLQF moet na claiming worden ondergebracht bij een partij die hier verder mee kan en een koppeling/aansluiting kan maken met het EQF (Europees Kwalificatieraamwerk).